Research topics (PL)

Wybrane projekty z udziałem członków zespołu badawczego:

 • Umowa PBSII/B5/29/2013; Opracowanie i przemysłowa weryfikacja energooszczędnej obróbki termomechanicznej odkuwek matrycowych z zastosowaniem zaawansowanych gatunków stali oraz innowacyjnych metod sterowanego chłodzenia bezpośrednio po kuciu na gorąco (akr.: TERMOTECH). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 2013-2016.
 • Umowa 30.72.110.032; Analiza procesu kucia dokładnego odkuwek w oparciu o obliczenia numeryczne z uwzględnieniem wsadu od 0,5 do 1,8 kg nagrzanego indukcyjnie i obrabianych cieplnie w piecu elektrycznym oraz czyszczonych w czyszczarce śrutowej. Schraner Polska Sp. z o.o., ul. Lotnicza 216, 99-100 Łęczyca; 2010.
 • Umowa UDA-POIG.01.03.01-12-004/09-00; Opracowanie nowych zaawansowanych technologii kucia materiałów wysokotopliwych, POIG, Działania 1.3, poddziałanie 1.3.1, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2010-2013.
 • Projekt rozwojowy NR15-0040-10; Modyfikacja nadstopów o kompozycji na bazie niklu i chromu poprzez odkształcenie w procesie walcowania. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 2010-2013.
 • Umowa UDA-POKL.04.01.01-00-432/0800; Fabryka inżynierów POKL, działania 4.1, poddziałanie 4.1.1, AGH, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 2009-2013.
 • Umowa N R07 0029 06; Opracowanie i weryfikacja przemysłowa kompleksowego systemu kontrolowanego chłodzenia odkuwek matrycowych bezpośrednio po kuciu. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2009-2012.
 • Umowa R150 3902; Badania własności stopów odpornych na kawitację z grupy Cr-Ni-N; 2008-2009.
 • Umowa AGH 16.16.110.796 (6ZR9 2007C/06908); Uruchomienie technologii produkcji wałów korbowych i turbin z minimalnym poziomem naprężeń własnych z wlewków o dużej masie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2007-2008.
 • Umowa AGH 30.30.110.843; Ocena możliwości wykonania profilu szyny kolejowej 60E1 z profilu iglicowego Zu1-60 na parowo-powietrznym młocie spadowym 4000 kg; 2008.
 • Umowa AGH 30.30.110.773; Analiza procesu płynięcia materiału dla odkuwki 740.003 pod kątem eliminacji zakuć. GKN Oleśnica – Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2007.
 • Umowa AGH 18.18.110.718; Teoretyczno-doświadczalna analiza procesu kucia matrycowego w zmiennych warunkach temperatury i tarcia. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2006-2008.
 • Umowa AGH 5.5.110.705; Opracowanie technologii produkcji prętów płaskich 150×14-30, 110×20-30 i 120×18-30 wg EN-10058:2003 w warunkach Walcowni Średniej Huty Królewskiej Sp. z o.o. na podstawie analizy warunków uruchomienia produkcji opracowanej w ramach zamówienia Huty Królewskiej Sp. z o.o. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2006.
 • Umowa AGH 11.11.110.559; Wybrane zagadnienia wytwarzania wyrobów kutych. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2004-2006.
 • Umowa AGH 10.10.110.558; Fizyczne i analityczne modelowanie procesów kucia. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2004-2006.
 • Umowa AGH 16.16.110.457; Opracowanie technologii kucia oraz uruchomienie produkcji odkuwek o złożonych kształtach z dużych wlewków z zastosowaniem dogrzewania międzyoperacyjnego. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH; 2002-2004.