Laboratories (PL)

1. Laboratorium Badań Własności Mechanicznych II

Działalność dydaktyczna i naukowa:

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie przeróbki plastycznej metali.

Możliwości badawcze/pomiarowe:

• Badania własności mechanicznych materiałów (3 prasy hydrauliczne: 1000 kN, 100 kN, 40 kN).
• Badanie materiałów w próbie skręcania.
• Formowanie w procesach zagęszczania na gorąco oraz współbieżnego wyciskania na gorąco w warunkach izotermicznych tworzyw i kompozytów na bazie aluminium i stopów aluminium otrzymywanych metodami metalurgii proszków.
Laboratorium składa się z dwóch stanowisk badawczych umożliwiających: badania własności mechanicznych materiałów w próbie ściskania i rozciągania oraz badania materiałów w próbie skręcania.

2. Laboratorium Kuźnictwa i Przetwórstwa Materiałów

Działalność dydaktyczna i naukowa:

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie kształtowania objętościowego metali, w szczególności podstaw procesów kucia swobodnego i matrycowego, wyciskania oraz kształtowania w stanie półciekłym lub w warunkach nadplastyczności, a także przygotowywania mieszanek do formowania kompozytów otrzymanych metodą metalurgii proszków, precyzyjnego cięcia materiałów do preparatyki zgładów metalograficznych.

Możliwości badawcze/pomiarowe:

• Modelowanie fizyczne procesów kształtowania objętościowego za pomocą plasteliny lub niskotopliwych materiałów modelowych
• Dobór parametrów procesu wydłużania swobodnego w kowadłach o różnych kształcie
• Analiza procesów kucia w matrycach otwartych i zamkniętych
• Rozciąganie i ściskanie materiałów w warunkach nadplastycznych
• Kucie materiałów trudnoodkształcalnych w warunkach izotermicznych
• Wyciskanie współbieżne i przeciwbieżne
• Modelowanie numeryczne procesów kształtowania objętościowego
Laboratorium składa się z 3 stanowisk badawczych umożliwiających: modelowanie fizyczne procesów kucia oraz wyciskania.
• Wytarzanie mieszanek materiałów kompozytowych
• Przygotowanie materiałów do badań metalograficznych
• Modelowanie materiałów wieloskładnikowych

3. Laboratorium Komputerowe oraz Technologiczne

Działalność dydaktyczna i naukowa:

W laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne zorientowane na kształcenie studentów w zakresie projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM oraz oprogramowania do symulacji procesów przeróbki plastycznej. W ramach zajęć studenci mają również możliwość zapoznania się z technikami programowania oraz zastosowania obrabiarki CNC (skrawanie 3D, sterowanie CNC).

Możliwości badawcze/pomiarowe:

• Badania własności mechanicznych materiałów (maszyna wytrzymałościowa ZWICK Z250, maks. obciążenie 250 kN (dodatkowa głowica 10 kN)), dwa piece pracujące w zakresie temperatur od 200 do 1500°C.
• Obróbkę skrawaniem (3D, sterowanie CNC) metali kolorowych i materiałów modelowych (Frezarka bramowa CNC, HSC, typ FRP600 firmy EBERLE).
Laboratorium składa się z dwóch stanowisk badawczych umożliwiających: badania własności mechanicznych materiałów w próbie ściskania, rozciągania oraz zginania w zakresie temperatur od 200 do 1500°C, obróbkę skrawaniem (3D, sterowanie CNC) metali kolorowych i materiałów modelowych. W laboratorium znajduje się również zespół stanowisk komputerowych wyposażonych w bogate oprogramowanie (programy z grupy CAD/CAM oraz programy do symulacji procesów przeróbki plastycznej).